De kantine

De kantinecommissie doet haar uiterste best om elke zomer de openingstijden, bemensing en assortiment van de kantine zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wedstrijden en de te verwachten drukte en behoefte.

De kantine is er niet alleen voor iedereen maar ook van iedereen. We rekenen op een ieders medewerking bij het verzorgen van het natje en droogje in de kantine en op het terras.

Je kunt een steentje bijdragen door:

  • Gebruikte spullen terug te brengen naar de bar, ook al zijn ze niet van jezelf
  • Bij te springen als lid als het druk is. Al is het alleen maar om de vaat in- of uit te ruimen
  • Gastspelers als team zelf te ontvangen en van een drankje te voorzien en af te rekenen. Vrijwilligers kunnen door hun werk en avondeten meestal niet tijdig aanwezig zijn
  • Sluitdienst aan het eind van de avond over te nemen van de vrijwilligers wanneer wedstrijden en/of gezelligheid uitlopen. Ook vrijwilligers moeten de volgende dag vaak weer werken
  • Als zaterdagteam de kantine en kleedruimten schoon achter te laten/te maken, zodat spelers op zondag ook op een nette manier kunnen worden ontvangen
  • Je consumpties direct af te rekenen of te laten noteren op de barkaart
  • Gastspelers geen toestemming te geven achter de bar of in de keuken te komen

Kantine en schoonmaakdiensten

Kantine- en schoonmaakroosters worden zo vroeg mogelijk bekend gemaakt. Zet data waarop je ingeroosterd bent direct op je eigen kalender of agenda zodat je hier rekening mee kunt houden bij andere verplichtingen en/ of tijdig vervanging kunt regelen. 

In de kantine ligt een lijst in een blauwe map. Hierop dienen de diensten te worden afgetekend. Wanneer schoonmaakdiensten niet worden nagekomen is alsnog de afkoop regeling van kracht. 

Ruil zelf je diensten wanneer je niet kunt op datum of tijdstip waarop je ingeroosterd bent. 

Alleen in onvoorziene omstandigheden of noodgevallen mag je een beroep doen op de kantine- en schoonmaakcommissie. Met persoonlijke voorkeuren of omstandigheden kan alleen rekening worden gehouden wanneer dit ruim voor aanvang van het tennisseizoen bij schoonmaak-, en kantinecommissie bekend is gemaakt.

Ook dit jaar worden alle toernooien op voorhand volledig ingeroosterd. Zodra definitieve aantallen deelnemers, speeldata en speeltijden bekend zijn wordt bekeken welke diensten eventueel kunnen komen te vervallen. Je wordt hierover direct telefonisch benaderd. Wanneer een dienst vervalt wordt je naam weer onder aan de lijst voor inzet op een ander moment geplaatst. 

Graag één ieders medewerking en flexibiliteit bij deze procedure

Opening kantine: Aan de hand van het competitieoverzicht en activiteitenschema plant de kantinecommissie vrijwilligers in voor kantinediensten. In overleg (eventueel met de competitieteams) wordt de behoefte en noodzaak en tijdstip van inzet van de kantinediensten vastgesteld. 

Heb je als team specifieke wensen maak die dan tijdig bekend bij de kantinecommissie. 

Houd er wel rekening mee dat vooral aan het beging van de avond nagenoeg geen vrijwilligers beschikbaar zijn. Ook kan en mag je niet verwachten dat vrijwilligers later dan 23.00 uur ingezet worden. Je/ het team dient dan afspraken te maken voor overname van de dienst, afsluiten en afdracht van de omzet van de dag.

Sleutels: Dit jaar moeten de sleutels voor de kantinedienst worden opgehaald en ingeleverd bij Lucas IJbema. Regel dit tenminste een dag van te voren anders bestaat de kans dat je overdag voor een dichte deur komt en geen toegang tot de kantine hebt met je team. Sleutels voor de schoonmaakdienst worden in principe doorgegeven door de voorganger. 

Vrijwilligers die ingeroosterd zijn voor kantine en/of schoonmaakdienst krijgen een formulier met daarop het rooster en de procedure t.a.v. van sleutels en inbraakalarm.

 

 • Garage Speerstra
 • Administratiekantoor Westendorp
 • Makelaardij PJ de Jong
 • Kia Autobedrijf Yntema
 • Tegelzetbedrijf van Netten
 • Flapper Stukadoors
 • Gietema Hoveniers
 • Ennik Autobedrijf
 • Robynz Wonen & Lifestyle

power up 728 90 wit